Kondensskydd

Mycket god uppsugningsförmåga. Ljuddämpande effekt
i bullrig miljö.