Kondensskydd

Mycket god uppsugningsförmåga. Ljuddämpande effekt
i bullrig miljö. TR20 0,5 och TR20 0,6.