Hörnklipp

Hörnklipp underlättar montaget av beslagen.
Kan väljas till vid beställning av samtliga beslag.

Relaterade dokument