FPV18

En fasadprofil med v-knäckt profiltopp som skapar ett särpräglat utseende med ett elegant skuggspel – perfekt där estetiken är lika viktig som hållbar-
heten.