FP35

En fasadprofil med breda toppar och djupa, smala bottnar som möjliggör
stora regelavstånd – perfekt för ekonomibyggnader, lagerlokaler och industrifastigheter.