Tagstige

Taksteg är ett enkelt sätt att skapa en tillträdesled upp till tex en skorsten. De får användas på tak upp till 4 meters tillträdeshöjd och med taklutning på max 45 grader, monteras i rak linje ovanför varandra och avslutas med förankringsanordning för personligt fallskydd, tex ett nockräcke.

Alla produkter levereras komplett med infästning för TRP- och pannprofilerad plåt.
Lagerhåller svart, andra kulörer kan beställas.

Relaterede dokumenter

Taksäkerhet