Steel profile sealer

Butylgummibaserad tätmassa för längsgående skarv, ca 25 lpm/tub, 300 ml.

Relaterade dokument